Električno podno grejanje grejnim kablovima je niskotemperaturno grejanje gde je iskorišćen princip upotrebe grejnog tela velike površine i niske temperature.

 

Tanke grejne mreže u osnovi, predstavljaju grejni kabal redukovane debljine (3...3,5mm) postavljen preko fiberglas mrežice u vidu zmijolike forme sa već definisanom snagom po m². Mrežice su sa jedne strane samolepljive što znatno olakšava postavljanje na ravnim i čistim površinama.

Tanke grejne mreže u osnovi, predstavljaju grejni kabal redukovane debljine (3...3,5mm) postavljen preko fiberglas mrežice u vidu zmijolike forme sa već definisanom snagom po m². Mrežice su sa jedne strane samolepljive što znatno olakšava postavljanje na ravnim i čistim površinama.

     
Opis sistema podnog grejanja
Primena podnog grejanja
Opis montaže podnog grejanja
Galerija podnog grejanja
Opis grejnih kablova
Tipovi grejnih kablova
Primena grejnih kablova
Galerija grejnih kablova
Opis grejnih mreža
Tipovi grejnih mreža
Galerija grejnih mreža
Sobel d.o.o. Ustanička 125-I Beograd-Šumice telefon +381-11-3087-507, 3087-064 e-mail office@sobel.rs